Vurdering

Når erfaring er vigtigt !

Vi udfører bådvurdering for købere, sælgere, banker og forsikringsselskaber. –

Pris kr. 500 pr. påbegyndt time.  Min Kr. 2.000,-

Skriftlig vurdering foretages af vore erfarne medarbejdere. – Alle har mange års erfaring  med lystfartøjssejllads, såvel sejlbåd som motorbåd.
Alle vore vurderingsmænd er erfarne yachtskippere af 3. eller 1. grad.

Alle bådvurderinger resulterer i en skriftlig rapport, der grundigt og præcist giver et retvisende billede af bådens værdi, nu og i fremtiden.

Kontakt os hvis du har spørgsmål